Kódování responzivních šablon


Specializuji se na optimalizaci webů pro mobilní zařízení a responzivní šablony

Při kódování responzivních šablon striktně dodržuji standardy …

  • Striktně dodržuji validitu kódu
  • Kóduji správně sémantický kód
  • Dodržuji standardy přístupnosti
  • Striktně dodržuji dodané grafické podklady
  • Zaručuji správné zobrazení ve všech hlavních prohlížečích a mobilních zařízeních

Responsivní webové stránky - Der Kurier